Research in Agricultural Sciences

2022 yılından itibaren dergi ismi Research in Agricultural Sciences olarak değişmiştir. 
 
Eski Başlık 
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 
ISSN: 1300-9036
EISSN: 2651-5016
 
Yeni Başlık 
Research in Agricultural Sciences (2023-)
EISSN: 2979-9686
 

ENGLISH
EISSN 2979-9686