Research in Agricultural Sciences
Research Article

Birlikte Ekimin Kır Çeltiği (Oryza sativa L. var. zambales) ve Yer Fıstığı (Arachis hypogaea L.)’nın Gelişme ve Verim Performansı Üzerine Etkisi

1.

Department of Agronomy, Visayas State University, Baybay, Philippines

Atatürk University Journal of Agricultural Faculty 2023; 54: 2-8
DOI: 10.5152/AUAF.2023.1001571
Okunma: 469 İndirilme: 173 Online Yayın Tarihi: 31 Ocak 2023

Birlikte ekim, birim zamanda birim alan başına verimliliği artırmanın bir yoludur. Bu çalışmanın amacı: (1) birlikte ekim şeması altında kır çeltiği ve yer fıstığının büyümesi ve verimi üzerindeki dikim zamanlamasının etkilerini değerlendirmek, (2) optimum verim verecek kır çeltiği ve yer fıstığının uygun ekim zamanlamasını belirlemek ve (3) birlikte ekim planı kapsamında kır çeltiği ve yer fıstığı üretiminin karlılığını değerlendirmek. Deneme alanı tesadüf blokları deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak kurulmuştur. Uygulamalar şu şekilde yapılmıştır: T1—kır çeltiği+aynı anda ekilen yer fıstığı, T2—yer fıstığından 1 hafta önce ekilen kır çeltiği, T3—yer fıstığından 2 hafta önce ekilen kır çeltiği, T4—kır çeltiğinden 1 hafta önce ekilen yer fıstığı ve T5—kır çeltiğinden 2 hafta önce ekilen yer fıstığı. Sonuçlar, kır çeltiğinin yer fıstığından 2 hafta önce (T3) ve yer fıstığı ile aynı anda (T1) ekildiğinde, diğer uygulamalara göre daha erken hasat olgunluğuna ulaştığını göstermiştir. Benzer şekilde, T3 ve T5 uygulamalarından en ağır salkımlar elde edilmiştir. Yine, kır çeltiğinden 2 hafta önce ekilen yer fıstığı var. BPI-Pn9 diğer uygulamalardan daha önce çiçeklenmiş ve olgunlaşmıştır. En yüksek alan ve alan zaman eşdeğer oranları sırasıyla 1,50 ve 2.02 olarak T% (kır çeltiğinden 2 hafta önce ekilen yer fıstığı) uygulamasından elde edilmiştir. En yüksek toplam verim (2,42 t/ha kır çeltiği + 1,47 t/ha yer fıstığı)) T5 uygulamasından elde edilmiş ve bu da PhP86.867,02/ha ile en yüksek brüt kar sağlamıştır.

Cite this article as: Cagasan, U., & Amarado, J. (2023). Influence of Intercropping on the Growth and Yield Performance of Upland Rice (Oryza sativa L. var. zambales) and Peanut (Arachis hypogaea L.). Research in Agricultural Sciences, 54(1), 2-8.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2979-9686