Research in Agricultural Sciences

Research in Agricultural Sciences; bağımsız, tarafsız ve çift-kör hakem değerlendirme ilkelerine bağlı yayın yapan, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin açık erişimli bilimsel elektronik yayın organıdır. Dergi Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında olmak üzere yılda üç sayı olarak yayınlanmaktadır. Yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.

Research in Agricultural Sciences, bahçe bitkileri, bitki koruma, biyosistem mühendisliği, gıda mühendisliği, orman mühendisliği, peyzaj mimarlığı, su ürünleri, tarım ekonomisi, tarımsal mekanizasyon, tarımsal yapılar ve sulama, tarla bitkileri, toprak bilim, bitki besleme ve zooteknik bilimlerin tüm alanlarında özgün araştırma, derleme, teknik not ve editöre yüksek bilimsel kaliteye sahip mektuplar ile literatüre katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Derginin kapsamı temel olarak; bitki fizyolojisi, ıslahı ve genetiği, yetiştirme tekniği, bahçe bitkileri, tarla bitkileri vb. tarımla ilgili tüm alanlardır.

Research in Agricultural Sciences, Web of Science-Zoological Record, DOAJ, CABI, EBSCO, ProQuest, MIAR, DRJI, CNKI ve TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin’de indekslenmektedir.

Derginin editöryel ve yayın süreçleri Council of Science Editors (CSE), Committee on Publication Ethics (COPE), European Association of Science Editors (EASE) ve National Information Standards Organization (NISO) kılavuzlarına uygun olarak biçimlendirilmiştir. Research in Agricultural Sciences dergisinin editoryal ve yayın süreçleri, Akademik Yayıncılıkta Şeffaflık ve En İyi Uygulama (doaj.org/bestpractice) ilkelerine uygun olarak yürütülmektedir.

Derginin tüm masrafları Research in Agricultural Sciences tarafından karşılanmaktadır. Makale değerlendirme ve yayın işlemleri için yazarlardan ücret talep edilmemektedir. Tüm makaleler https://agriculture-ataunipress.org/ sayfasındaki online makale değerlendirme sistemi kullanılarak dergiye gönderilmelidir. Derginin yazım kurallarına, gerekli formlara ve dergiyle ilgili diğer bilgilere web sayfasından erişilebilir.

Sorumluluk Reddi
Dergide yayınlanan makalelerde ifade edilen bilgi, fikir ve görüşler Research in Agricultural Sciences, Baş Editör, Editörler, Yayın Kurulu ve Yayıncı’nın değil, yazar(lar)ın bilgi ve görüşlerini yansıtır. Baş Editör, Editörler, Yayın Kurulu ve Yayıncı, bu gibi yazarlara ait bilgi ve görüşler için hiçbir sorumluluk ya da yükümlülük kabul etmemektedir.

Açık Erişim Beyanı
Research in Agricultural Sciences’nin yayınlanma modeli Budapeşte Açık Erişim Girişimi (BOAI) bildirgesine dayanan açık erişimli bilimsel bir dergidir. Derginin arşivine  https://agriculture-ataunipress.org/ adresinden ücretsiz olarak erişilebilir. Yazarlar Research in Agricultural Sciences’da yayınlanmış çalışmalarının telif hakkını elinde tutar. Research in Agricultural Sciences’ın içeriği, Creative Commons Alıntı-GayriTicari (CC BY-NC) 4.0 Uluslararası Lisansı ile yayınlanmaktadır. Söz konusu telif, üçüncü tarafların içeriği uygun şekilde atıf vermek koşuluyla, ticari olmayan amaçlarla paylaşımına ve uyarlamasına izin vermektedir.

2022 Ocak’tan itibaren dergi Creative Commons CC BY-NC 4.0 lisansıyla yayın yapmaya başlamıştır. Bu tarihten önceki dergi içeriği ücretsiz erişime açık olmakla birlikte geleneksel telif sistemiyle yayınlanmıştır. 

Editör: Göksel TOZLU
Adres: Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Erzurum, Türkiye
E-posta: [email protected]  

Yayıncı: Atatürk Üniversitesi
Adres: Atatürk Üniversitesi, Yakutiye, Erzurum, Türkiye

Yayınevi: AVES
Adres: Büyükdere Caddesi, 199/6 34394 Şişli, İstanbul, Türkiye
Tel: +90 212 217 17 00
E-posta: [email protected]​​​​​​​
Web sayfası: www.avesyayincilik.com

 

ENGLISH
EISSN 2979-9686